Μερικοί τίτλοι πρόσφατων Εκδόσεων του Ιδρύματος και άλλων Συγγραμμάτων Καθηγητού Ηλία Κρίσπη.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ & ΔΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ ανακοινώνει μια άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη νέα έκδοσή του, με τίτλο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ - Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ".

Συγγραφέας και Επιμελητής της εκδόσεως είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Αντώνης Μπρεδήμας.

Το βιβλίο θα διατίθεται από τον ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).

Εκδόσεις του ιδρύματος

Εκδόσεις του ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη Επίτιμου Νομικού Συμβούλου Υπ. Εξωτερικών

33.

Η Αλβανία Σήμερα: Επιδιώξεις Εξωτερικής Πολιτικής και Σχέσεις με την Ελλάδα

32. Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά – Το πρόβλημα και οι τρόποι επίλυσής του
31. Προσφορά-Τιμή στο Καθηγητή Ηλία Κρίσπη.
30. Συνιστώσες της γέννεσης και της πορείας του Ελληνικού Κράτους.
29. Η Ελληνική Κρίση – Για μια νέα θεσμική μεταπολίτευση.
28. Πολιτισμός, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτιστική Κληρονομιά.
27. Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008) – Μια αδιάλειπτη συμβολή στην επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.
26. Το Δίκαιο της Θάλασσας και η χώρα μας.
25. Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών.
24. Το Κυπριακό πρόβλημα σε εξέλιξη. Διεθνής διάσταση–Ζητήματα διακυβέρνησης – Ανθρώπινα Δικαιώματα.
23. Διεθνείς σχέσεις, ιστορία και εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, στην εποχή του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια.
22. Ο ρόλος της Ιστορίας στη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου.
21.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Θεμελιακά Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το Δίκαιο των Λαών (ius gentium), ως φιλοσοφία του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

20. Η ανάπτυξη του διεθνούς ποινικού δικαίου.
19.

Τιμή στον Ηλία Κρίσπη. Ποινικοί κανόνες που απορρέσουν από τη Σύμβαση της Ρώμης περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

18. Άσυλο, Διεθνές Δίκαιο και Εθνικά Δίκαια.
17. Πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις στο Δίκαιο των Αποζημιώσεων και Κυκλο-φορίας Οχημάτων.
16. Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη ως βασικός θεσμός του ποινικού δικαίου.
15. Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου.
14. 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη – 50 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση.
13. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους – Ιστορία και προοπτικές.
12. Η εκδημοκρατισμός των αραβικών κρατών, ως προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή – Η περίπτωση της Ιορδανίας και της Τυνησίας.
11. Η διπλωματία στις αρχές του 21ου αιώνα.
10. Εκδήλωση αφιερωμένη στην εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου.
9. Ζητήματα νομοθετικής πολιτικής στο νέο δίκαιο της πώλησης – Μελέτη προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στην κοινοτική οδηγία 1999/44, με στοιχεία συγκριτικού και ομοιομόρφου δικαίου.
8. Η διασυνοριακή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην εποχή της παγκοσμιο-ποίησης και του διαδικτύου.
7. Αιγαίο και διεθνής σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982).
6.

Νομικές μελέτες επί θεμάτων διεθνούς εμπορικού δικαίου – Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του Εμπορικού Δικαίου. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Νομικοί προβληματισμοί, στα πλαίσια εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων.

5. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
4. Η Οικονομία και τα Δικαϊκά Συστήματα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Παραλληλισμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Η Κύπρος σήμερα, μετά το Σχέδιο Αννάν. Απόψεις, κρίσεις, προοπτικές και συναφή ζητήματα.
2. The Communitarization of Private International Law.
1. Διεθνής Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών – Βλέμμα στο μέλλον..

 

Search