Απονομή Αριστείου στην Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη

Ανονεμήθηκε Αριστείο στην Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε αναγνώριση των υπηρεσιών της στην Επιστήμη και την Κοινωνία.

 

Search