Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης

Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης

Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Μελετών, Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
Δρ. Αναστασία Σαμαρά–Κρίσπη

Δρ. Αναστασία Σαμαρά–Κρίσπη

Επίτιμη Δικηγόρος
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μονάχου
Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

Επόμενη Εκδήλωση του Ιδρύματος

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη προσκλήθηκε για την παρουσίαση, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δύο τόμων της Σειράς «Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής» [ ... ]

Περισσότερα...

Νέα Έκδοση του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη ανακοινώνει την έκδοση του τέταρτου Τιμητικού Τόμου (ξενόγλωσσου) στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με τίτλο: DIGNATIO RERUM

Περισσότερα...

Δημοσίευση

Δεκέμβριος 2016 - Πρόσφατα εκδόθηκε το Τεύχος 33

Πρακτικά Ημερίδας του Ιδρύματος Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με θέμα: «Η Αλβανία Σήμερα: Επιδιώξεις Εξωτερικής Πολιτικής και Σχέσεις με την Ελλάδα». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση

Βράβευση Μεταπτυχιακών φοιτητών

Το ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, βραβεύει στις 30 Μαΐου 2018, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Μεγάρου Φυσικής του Παλαιού Χημείου και χορηγεί χρηματικό έπαθλο...

Περισσότερα...

International Law Bulettin

International Law Bulletin / 07_2018

Από τον τεχνοκρατισμό στον εκδημοκρατισμό. Η ανάγκη για μία νέα ενωσιακή αρχιτεκτονική

Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταλανιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία έτη από οικονομικές, θεσμικές και πολιτικές κρίσεις, βρίσκεται, πλέον, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

 

Περισσότερα...

International Law Bulletin / 01_2018

A retrospective to European Court of Human Rights Cases of 2017

Cases are ordered by defendant country. In each case there is a reference to the relevant article of the European Convention of Human Rights.

 

Περισσότερα...

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ», συστάθηκε από τον Ηλία Κρίσπη (με αρχική, τότε, επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ») με την 15319/27-10-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλης Α. Μπολιώτη-Καπερώνη, η οποία επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 17ης Ιουλίου 2000 (ΦΕΚ 876) και τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2004 (ΦΕΚ 457), αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος Οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων, που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού. 

Περαιτέρω υπάρχουν δύο πρόσφατες καταστατικές τροποποιήσεις.

Search