Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης

Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης

Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Μελετών, Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
Δρ. Αναστασία Σαμαρά–Κρίσπη

Δρ. Αναστασία Σαμαρά–Κρίσπη

Επίτιμη Δικηγόρος
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μονάχου
Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

Επόμενη Εκδήλωση του Ιδρύματος

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30 Οκτωβρίου 2018

Συνέδριο με θέμα: Η Συμμετοχή της Ε.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη 

Περισσότερα...

Νέα Έκδοση του Ιδρύματος

 

Νέα έκδοση του Ιδρύματος Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη "Protecting the Environment"

Περισσότερα...

Δημοσίευση

Δεκέμβριος 2016 - Πρόσφατα εκδόθηκε το Τεύχος 33

Πρακτικά Ημερίδας του Ιδρύματος Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με θέμα: «Η Αλβανία Σήμερα: Επιδιώξεις Εξωτερικής Πολιτικής και Σχέσεις με την Ελλάδα». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση

Έκδοση νέου βιβλίου «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»

 Το Ίδρυμα Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, εξέδωσε πρόσφατα τον τρίτο Τόμο της Σειράς Διεθνούς Δικαίου και διεθνούς Πολιτικής

Περισσότερα...

International Law Bulettin

International Law Bulletin / 09_2018

Συμφωνία Γερμανίας – Ισπανίας – Ελλάδας για το μεταναστευτικό

Το πρωτόγνωρο επίπεδο του παγκόσμιου εκτοπισμού πληθυσμών απαιτεί στοχευμένες, δυναμικές ενέργειες με ισχυρό πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

 

Περισσότερα...

International Law Bulletin / 07_2018

Από τον τεχνοκρατισμό στον εκδημοκρατισμό. Η ανάγκη για μία νέα ενωσιακή αρχιτεκτονική

Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταλανιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία έτη από οικονομικές, θεσμικές και πολιτικές κρίσεις, βρίσκεται, πλέον, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

 

Περισσότερα...

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ», συστάθηκε από τον Ηλία Κρίσπη (με αρχική, τότε, επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ») με την 15319/27-10-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλης Α. Μπολιώτη-Καπερώνη, η οποία επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 17ης Ιουλίου 2000 (ΦΕΚ 876) και τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2004 (ΦΕΚ 457), αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος Οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων, που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού. 

Περαιτέρω υπάρχουν δύο πρόσφατες καταστατικές τροποποιήσεις.

Search