30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30 Οκτωβρίου 2018

Συνέδριο με θέμα: Η Συμμετοχή της Ε.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη 

Search