9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ BREXIT. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ?» (2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 7),

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 & ώρα 13.00 έως 9.30μμ.

Ακαδημαϊκοί, Διπλωμάτες, Πολιτικοί και Δημοσιογράφοι θα αναφερθούν στις νομικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις του BREXIT.

1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ».

Ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC»,

Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 ώρα 18.30μμ.

Έπονται άλλες εκδηλώσεις

Έπονται άλλες εκδηλώσεις επί των οποίων θα υπάρξει έγκαιρη νεότερη ανακοίνωση.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ.

  • Προσεχής Ημερίδα του Ιδρύματος Καθηγητού Ηλία Κρίσπη στο ΕΚΠΑ για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, με θέμα: "Η παράτυπη διασυνοριακή διακίνηση προσώπων – Προσφυγική Κρίση και η διαχείρισή της κατά το Διεθνές Δίκαιο"

  • Έπονται άλλες εκδηλώσεις επί των οποίων θα υπάρξει έγκαιρη νεότερη ανακοίνωση.

Πέραν των ανωτέρω εκδηλώσεων, το Ίδρυμα Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, θα προχωρήσει σε ενδιαφέρουσες νομικές δημοσιεύσεις.

DECEMBER 2016 - INTERNATIONAL COLLOQUIUM:

"Protecting the Environment from Human Intervation : Legal and Criminological Aspects ".

 

ORGANISED BY:

Department of Law, University of Cyprus; Foundation for International Legal Studies of Professor Elias Krispis; and National and Kapodestrian University of Athens.

Conference Venue: UCY Main Conference Hall (New Campus) (Anastasios Leventis Council & Senate Building, B108), Agladjia, Nicosia.

SUPPORTED BY: Cyprus Society of Criminology & Australian Alumni Cyprus 

Thursday, the 1st   and Friday, the 2nd of December. 

Search