Έκδοση 27

 27  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης
(1924-2008). Μια αδιάλειπτη συμβολή στην επιστήμη του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

 

  

FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
The Greek international law Scholars at the Hague Academy of International Law
(1924-2008). A constant contribution to the Discipline of Public International Law

 

Επιμέλεια ύλης του τεύχους:
Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
 

Χ ο ρ η γ ό ς: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
S p o n s o r: Foundation For International Legal Studies

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search