Έκδοση 25

 25  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
• Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
• Protection and return of cultural property

 


Επιμέλεια ύλης και εκδόσεως του τόμου:
Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη


Volume editing and publication coordination:
Dr. Anastasia Samara-Krispi


Χ ο ρ η γ ό ς: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
S p o n s o r: Foundation For International Legal Studies

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search