Έκδοση 24

 24  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
• ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
   Διεθνής διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
• THE CYPRUS PROBLEM IN EVOLUTION.
   International Dimension, Issues of Governance, Human Rights

 


Επιμέλεια ύλης και εκδόσεως του τόμου:
Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Δρ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Επιστημονική Συνεργάτις: Ευαγγελία Κυριαζή-Νάκου


Χ ο ρ η γ ό ς: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

Search