Έκδοση 23

 23  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
• Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία και Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος, στην εποχή του
Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια

 

FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
• International Relations, History and Greek Foreign Policy, in the era of Governor «Ioannis Kapodistrias»

 


Επιμέλεια ύλης και εκδόσεως του τόμου: Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
Επιστημονική Συνεργάτις: Ευαγγελία Κυριαζή-Νάκου

 
Χ ο ρ η γ ό ς: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search