Έκδοση 22

 22  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
• Ο Ρόλος της Ιστορίας στη διαμόρφωση του Διεθνούς Δικαίου

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
• The role of history in the evolution of International Law


 
Επιμέλεια ύλης του τεύχους:
Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη

  

  

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search