Έκδοση 18

 18  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
"Άσυλο, Διεθνές Δίκαιο και Εθνικά Δίκαια"


 

FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
"Asylum - International Law and National Laws"

  

  

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search