Έκδοση 14

 14  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ - 60 Χρόνια Ηνωμένη Έθνη. 50 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
OF PROFESSOR ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
60 Years United Nations. 50 Years European Union (in Greek)

 

  

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search