Έκδοση 13

 13  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Ημερίδα
Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους
Ιστορία και Προοπτικές

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
The World Council of Hellenes Abroad - SAE - in accordance with the Constitution and the Laws of Greece.
History and Prospects

 

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search