Έκδοση 11

 11  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Η Διπλωματία στις αρχές του 21ου αιώνα - Διάλεξη 

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
Diplomacy at the Beginning of the 21st Century (in Greek)

La Diplomatie au début du 21eme siècle (en grec)

Die Diplomatie am Anfang des 21ten Jahrhunderts (auf griechisch)

  

  

  

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search