Έκδοση 9

 9  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Ζητήματα νομοθετικής πολιτικής στο νέο δίκαιο της πώλησης
Μελέτη προσαρμογής του Ελληνικού Δικαίου στην Κοινοτική Οδηγία 1999/44, με στοιχεία Συγκριτικού και Ομοιόμορφου Δικαίου
Θεσσαλία Προβατά - Κυριλλοπούλου

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
Th. Provata - Kyrillopoulou
Legislation policy issues on new sales law.
"A Study of Adaptation of the Greek Law of sales into the Directive 1999/44/EC, with elements of Comparative and Uniform Law" (in Greek)

Issues de politique législative sur le nouveau droit des ventes.
"Une étude d'adapration du droit des ventew grec, à la Directive 1999/44/EC, considérant quelques élements du droit comparé et uniforme" (en grec)

 

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search