Έκδοση 8

 8  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Η διασυνοριακή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην εποχή της παγκοσμοιοποίησης και του διαδικτύου - Η διεθνής κυκλοφορία αποϋλοποιημένων τίτλων (αξιών) και η νομική ρύθμιση που την διέπει

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
The transborder function of the Capital Market at the era of Globalization and the Internet - Transnational circulation of immaterialized securities (values) and their isuuing status

 

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search