Έκδοση 7

 7  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Αιγαίο και διεθνής σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (1982) - Ημερίδα

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
Aegean Sea and the International Convention on the Law of the Sea (1982) (in greek)

La mer d'Egée et la Convention internationale sur le droit de ka mer (1982) (en grec)

Ägaisches Meer und die internationele Konvention über, das Seerecht (1982) (auf griechisch)

 
 

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

Search