Έκδοση 5

 5  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Το Διεθνές Ποινικό Διακστήριο

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
The International Criminal Court (in Greek)

 

 

   

  

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search