Έκδοση 4

 4  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
Οικονομία και δικαιϊκά συστήματα στην Ρωμαϊκλη Αυτοκρατορία - Παραλληλισμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI
Economy and the systems of law in the Roman Empire - Parallels with the European Union

 

 

Dr. Karl Strobel 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Klagenfurt (Austria)
Professor in the University of Klagenfurt (Austria)

  

   

  

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search