Έκδοση 30

 30  

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ 
  
Αρετή Τούντα-Φεργάδη,
Συνιστώσες της γένεσης και της πορείας του Ελληνικού Κράτους

 


FOUNDATION FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
of Prof. ELIAS KRISPIS and Dr. A. SAMARA-KRISPI

Areti Tounta-Fergadi, Professor of Diplomatic History, Panteion University,
Components of the birth and course of the Greek state

 

 

Χ ο ρ η γ ό ς: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών

 

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search