24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - "ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ"

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ημερίδα με θέμα: "Διεθνές Συνέδριο για τα Πολιτιστικά Αγαθά" 

Search