Μερικοί τίτλοι πρόσφατων Εκδόσεων του Ιδρύματος και άλλων Συγγραμμάτων Καθηγητού Ηλία Κρίσπη.

Νέα Έκδοση Συλλογικού Τόμου : "Μειονότητες & Θρησκευτικές και Γλωσσικές Ομάδες – Δίκαιο και Πολιτική"

Οι Επιμελητές της Εκδόσεως του Τόμου, Καθηγητές κ.κ. Άγγελος Συρίγος, Αντώνης Κλάψης και Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Καθ. Ηλία Κρίσπη, με χαρά ανακοινώνουν την Έκδοση του Συλλογικού Τόμου με τίτλο:
«Μειονότητες & Θρησκευτικές και Γλωσσικές Ομάδες - Δίκαιο και Πολιτική»

Το ενδιαφέρον αυτό συλλογικό έργο, γραμμένο από 30 συγγραφείς, Πανεπιστημιακούς, Ειδικούς Επιστήμονες και συγγραφείς με πρακτική εμπειρία στην θεματική του Τόμου, περιέχει όλα όσα θα ήθελε να γνωρίζει κανείς για την προστασία
των Μειονοτήτων στην Ελλάδα και απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για μία επιστημονική προσέγγιση του σύνθετου φαινομένου των Μειονοτήτων.

Search