Οικονομικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2024 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2023 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του 2022 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2022 εδώ (Δείτε το σχετικό Πρακτικό εδώ)

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2021 εδώ 

Δείτε τον απολογισμό του 2019 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του 2019 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2020 εδώ

Δείτε τον απολογισμό του 2018 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του 2018 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2019 εδώ

Δείτε τον απολογισμό του 2017 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του 2017 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2018 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2017 εδώ

Δείτε τον απολογισμό του 2016 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του 2016 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του 2015 εδώ

Δείτε τον απολογισμό του 2015 εδώ

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2015 εδώ.

Δείτε τον προϋπολογισμό του 2014 εδώ.

Δείτε τον απολογισμό του 2013 εδώ.

Δείτε τον ισολογισμό του 2013 εδώ.

Search