Όροι χρήσης - Πολιτική προστασίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2121/1993 και κατά την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης ( που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) απογορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή πάσης φύσεως έργων, πονημάτων και εν γένει κειμένων και δημοσιεύσεων του ιδρύματος, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών και του εκάστοτε συγγραφέα, επιφυλασσομένων αμφοτέρων, λόγω παραβατικότητος, παντός νομίμου δικαιώματός των.

Search