Έκδοση 1

 1  

«ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ»

 

Από το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ιάκωβο Καρεκλά, εκδόθηκε ο Πρώτος Τόμος, με θέμα: «Δίκαιο του Κυπριακού Ζητήματος», στο πλαίσιο μιας νέας σειράς, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», που θα εκδίδεται μία φορά κατ’ έτος.

 

Ο τόμος αναφέρεται σε σημαντικές πλευρές του Κυπριακού ζητήματος και θεωρεί όλη την εξέλιξη του Διεθνούς, αλλά άκρως δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος μέχρι το Σχέδιο Αννάν (2004), συμπεριλαμβανομένων, λεπτομερώς, των Διακοινοτικών Συνομιλιών (1968-2012).

 

Με ιδιαίτερη ενάργεια, οι συγγραφείς του Τόμου (Καθηγητές: Ηλίας Κρίσπης(+) Αντώνης Μπρεδήμας, Γιώργος Κασιμάτης, Ιάκωβος Καρεκλάς, Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ. Κωνσταντίνος Βάσσης και άλλοι έγκριτοι συγγραφείς), αναλύουν το Κυπριακό Ζήτημα, στο πλαίσιο των Αρχών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 

Ο τόμος παρουσιάστηκε σε Πανηγυρική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπι-στημίου Κύπρου, στις 17 Φεβρουαρίου 2014.

 

Μπορείτε να δείτε μία άποψη των περιεχομένων του βιβλίου εδώ.

 
   

 

Πίσω

 

Search