ΙΑΝ 2016 - ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Η Αλβανία σήμερα: Επιδιώξεις εξωτερικής πολιτικής και σχέσεις με την Ελλάδα 

15 Φεβρουαρίου 2016 (ώρα: 5.00 μ.μ.)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – Αίθουσα «Γιάννος Κρανιδιώτης»

 

 

Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Συντονιστής:  Αθανάσιος Κοτσίρης, Πολιτειολόγος, Διεθνολόγος, 

Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής-Σύμβουλος Α’, Γ2 Δ/νσεως Υπ.Εξ.Υ.Γ.

 

  • Το ζήτημα του αλβανικού αλυτρωτισμού, Δρ. Ελευθερία Μαντά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μερικές Απόψεις των Τσάμηδων, Βασίλειος Πατρώνας,  Επίτιμος Νομικός Σύμβου-λος, Υπ. Εξωτερικών.
  • Η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, Χάρης Δημητρίου, Πρέσβης ε.τ.

Η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβης Φραγκίσκος Βέρρος, Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας, ΥΠΕΞ.

 

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Συντονίστρια:  Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μονάχου, Επιτ. Δικηγόρος (τ. Δικηγόρος Μονάχου)

 

  • Η οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων, Δρ. Εμμανουήλ Γούναρης,  Εμπειρογνώμων ΥΠΕΞ, τ. Πρέσβης.
  • Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδος–Αλβανίας, Δημήτρης Κυρκιλής, Καθηγητής, Πρόε-δρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαυικών και Αναλυτικών Σπουδών, Σχολή Οικονομι-κών και Περιφερειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, Άγγελος Συρίγος, Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος, πρ. γ.γ. Πληθυσμού στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Η διασυνοριακή συνεργασία, Αντώνης Μπρεδήμας, Ομοτ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.
  • Από τα προβλήματα στη λύση: Μια διαδικασία συνολικής αντιμετώπισης των σχέ-σεων Ελλάδος-Αλβανίας και συνεργασίας με τον Αλβανικό παράγοντα, Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης ε.τ.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η Ημερίδα – Εσπερίδα θα τεθεί

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Υποσημείωση:

Στο πλαίσιο της Ημερίδας αυτής, θα παρουσιασθεί εκ νέου το βιβλίο του Δρ. Εμμανουήλ Γούναρη, Εμπειρογνώμονος ΥΠΕΞ, τ. Πρέσβη, αφιερωμένο στη Μνήμη του αειμνήστου Καθηγητού Ηλία Κρίσπη: «Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα στα πλαίσια της Διπλωματικής Ιστορίας και του Διεθνούς Δικαίου, 1912-2015».

 

Search